Kállay Gyűjtemény - Nyíregyháza

látnivalók Nyíregyházán

Kállay Gyűjtemény - Nyíregyháza

A Kállay-gyűjtemény tízezer kötetes könyvtárat, kortörténeti értékű fotókat, dokumentumokat tartalmaz. Kállay Miklós egykori miniszterelnök levelezését, Ilosvay Ferenc író kéziratait, báró Apor Gábor rendjelgyűjteményét őrzik a Nyírvíz-palota második emeletén. Állandó kiállítások: A Kállay család emlékfala, Ilosvay Ferenc-emlékkiállítás, Máltai kiállítás, Falerisztikai (emlékérmek, rendjelek, kitüntetések) kiállítás.

align=left A Kállay nemzetség és Szabolcs vármegye történelme az évszázadok során szorosan összekapcsolódott, nem csak a földbirtokaik, de a politikai – társadalmi tevékenységük révén is. A família táblabírók, főszolgabírók, alispánok hosszú sora, és több megyei főispán mellett, minisztereket és miniszterelnököt is adott a hazának. A II. világháború után a Kállayak egy része emigrációba kényszerült.

A gyűjteményalapító, Dr. Kállay Kristóf, Rómában ette közel 50 évig az emigránsok keserű kenyerét, hazavágyott, - noha Rómában kitűnő karriert futott be, köztiszteletben álló, ismert ember lett a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki nagyköveteként. Amikortól már megtehette, gyűjtötte, saját pénzén vásárolta s tulajdonába mentette a magyar kultúra nyugaton kallódó, általa fellelt tárgyi és szellemi emlékeit. Egyidejűleg több, szintén Rómában élő barátja is (pl. báró altorjai Apor Gábor, őrgróf Pallavicini Hubert, avagy Sir Duncan Oliver) gazdagította az egyre gyarapodó magángyűjteményt, a tulajdonukat képező tárgyi és írott forrásokkal.

A rendszerváltás küszöbén Dr. Érszegi Géza közreműködésével Dr. Németh Péter megyei múzeumigazgató, majd Csabai Lászlóné (ekkoron Nyíregyháza város tanácselnök asszonya) is megfordult Dr. Kállay Kristóf római otthonában, s megkezdődtek a tárgyalások a magángyűjtemény sorsát illetően. Amikor a szűkebb haza, a szeretett szülőföld, Szabolcs megye követei megjelentek nála, Kállay Kristóf eldöntötte, hogy gyűjteményét (annak egyben tartási feltételével) szülővárosának, Nyíregyházának ajándékozza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 1992. szeptemberében döntött a magángyűjtemény átmeneti elhelyezéséről a Nyírvíz – palota egy 166 négyzetméteres lakásában, majd Mádi Zoltán polgármester megállapodást kötött a Megyei Múzeumok Igazgatóságával a folyamatosan bővülő gyűjtemény működtetéséről. 1993. március 10-én megnyitotta kapuit a Kállay Gyűjtemény.

1993-2003 között újabb és újabb adományokkal folyamatosan tovább gyarapodott a múzeum. A gyűjteményalapítón kívül számos Kállay leszármazottól vettünk át ajándékokat, majd a Kállayakkal leányágon rokon Ilosvay famíliában is mecénásokra találtunk. Pl. Ilosvay Ferenc vadászíró özvegye, a Bécsben élő Johanna Ilosvay, 1993-tól gyarapítja máig a Kállay Gyűjteményt, előbb elhunyt férje, majd nagyapja, Oscar Dietrich neves bécsi arany- és ezüstműves hagyatékából is. Dr. Kállay Kristóf látván az eredményeket, a rendszerváltáskor szóban hozott döntését 2004-ben írásban megerősítette és véglegesítette: a Gyűjteményt Nyíregyháza városnak, ill. SzSzB megyének adományozza, osztatlan közös tulajdonban, az egyben tartás feltételével. „Lokálpatriotizmusomon túl döntésemben kötelez, hogy közvetlen felmenőim Szabolcs megyének prominens vezetői voltak, ezen túl így látom megnyugtatónak a gyűjteményem egyben tartását, szándékom szerinti további kezelését, bővítését” – írta.

Nagy örömmel fogadta a megyei döntést a Kállay Gyűjtemény végleges elhelyezéséről egykori szülőházában, amit már nem tudott megélni, 2006-ban megtért Teremtőjéhez. A múzeumk 2004-től is tovább gyarapodik, mára az itt őrzött muzeális értékű tárgyak és írott források száma megközelíti a 28 ezret. Több algyűjteményünk van (falerisztikai, iparművészeti, képzőművészeti tárgyak, kortörténeti értékű fotók, írott források, és 13 ezer kötetes könyvtár, fele angol, német, francia, olasz nyelven írodott), közöttük számos kincs hazai közgyűjteményben csak itt található meg.


Kállay Gyűjtemény,
Széchenyi u. 1.
Tel.: 42/310-566
Nyitva tartás:
K-Cs 9-16; P 9-12
Település ismertető
  • Nyíregyháza

    Nyíregyháza az ország hetedik legnagyobb városa, az Észak- Alföld egyik legjelentősebb települése 120 ezer lako...

Szállások Nyíregyházánés környékén


Kapcsolódó Tartalom